CLT-Puutalon suosittelukampanja 1.6.–30.6.2024

1. Kampanjan tarkoitus

Tämän kampanjan tarkoituksena on löytää ostajat paritalolle (Mätästie 4 A, Kaarina), jossa on kaksi erillistä asuntoa. Kampanjaan osallistuvat voivat ansaita löytöpalkkion suosittelemalla ostajia asuntoihin.

2. Kampanjan osallistujat

Kampanjaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, jotka ovat asuneet Suomessa vähintään vuoden ajan.

3. Kampanjan toiminta

Kampanja on suosittelukampanja, jossa osallistujat voivat ansaita löytöpalkkion suosittelemalla ostajia asuntoihin. Löytöpalkkio on 2000 euroa / asunto.

Suosittelija osallistuu kampanjaan pyytämällä ostajaa nimeämään hänet suosittelijaksi, jotta palkkio voidaan maksaa.

Kun asunnot on myyty, suosittelijoihin otetaan yhteyttä.

4. Löytöpalkkion ehdot

  1. Löytöpalkkion saa vain se henkilö, jonka suosittelema ostaja ostaa asunnon.
  2. Muut eivät saa löytöpalkkiota, vaikka heidän suosittelemansa henkilöt olisivatkin olleet kiinnostuneita asunnosta.
  3. Jos asunnolla on useampia ostajan hyväksymiä suosittelijoita, löytöpalkkio jaetaan kaikkien näiden suosittelijoiden kesken.
  4. Jos myydyllä asunnolla ei ole suosittelijaa, asunnon ostaja saa löytöpalkkion.
  5. Löytöpalkkion maksamisen edellytyksenä on että asunnon kauppakirja tai ehdollinen kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 15.7 mennessä.
  6. Löytöpalkkion summasta tehdään ennakonpidätys saajan verokortin mukaan.
  7. Löytöpalkkiota ei voi yhdistää muihin kampanjoihin.

5. Kampanjan kesto

Kampanja on voimassa 1.6.2024-30.6.2024.

6. Muut ehdot

Osallistujien tulee noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja kampanjaan osallistuessaan.
Osallistumalla kampanjaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt.

7. Tietosuoja

Kaikki kampanjaan osallistuvien henkilöiden henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuojalain mukaisesti ja niitä käytetään vain kampanjan hallinnointiin sekä mahdollisen voiton lunastukseen liittyvissä toimissa.

Suosittelijoiden tai asunnon ostajien nimiä ei tietosuojasyistä anneta julkisuuteen.

Henkilötiedot poistetaan kaikista järjestelmistä 30 päivän päästä kampanjan lopetuksesta.

Osallistujilla on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

8. Yhteystiedot

Lisätietoja kampanjasta ja tietosuojalain mukaisista tietopyynnöistä saa sähköpostitse osoitteesta

 

Siirry etusivulle